สรุปยอดงบประมาณเป็นรายหมวด

หมวดงบเงินเดือนค่าจ้าง
(บาท)

Smiley face

หมวดงบลงทุน
(บาท)

Smiley face

หมวดงบดำเนินงาน
(บาท)

Smiley face

หมวดงบวัสดุ
(บาท)

Smiley face

หมวดงบโครงการ(ในแผน+นอกแผน)
(บาท)

Smiley face

หมวดรายการที่เพิ่มเข้ามา
(บาท)

สรุปหมวดงบเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนตามแหล่งงบประมาณ
 #  แหล่งงบประมาณ  รวมเงินงบประมาณ(บาท)
กราฟสรุปหมวดงบเงินเดือนค่าจ้างค่าตอบแทนตามแหล่งงบประมาณ
สรุปหมวดงบลงทุนตามแหล่งงบประมาณ
 #  แหล่งงบประมาณ  รวมเงินงบประมาณ(บาท)
กราฟสรุปหมวดงบลงทุนตามแหล่งงบประมาณ
สรุปหมวดงบดำเนินงานตามแหล่งงบประมาณ
 #  แหล่งงบประมาณ  รวมเงินงบประมาณ(บาท)
กราฟสรุปหมวดงบดำเนินงานตามแหล่งงบประมาณ
สรุปหมวดงบวัสดุตามแหล่งงบประมาณ
 #  แหล่งงบประมาณ  รวมเงินงบประมาณ(บาท)
กราฟสรุปหมวดงบวัสดุตามแหล่งงบประมาณ
สรุปหมวดงบโครงการตามแหล่งงบประมาณ
 #  แหล่งงบประมาณ  รวมเงินงบประมาณ(บาท)
กราฟสรุปหมวดงบโครงการตามแหล่งงบประมาณ
สรุปรายการที่เพิ่มเข้ามาตามแหล่งงบประมาณ
 #  แหล่งงบประมาณ  รวมเงินงบประมาณ(บาท)
กราฟสรุปรายการที่เพิ่มเข้ามาตามแหล่งงบประมาณ